Balanced Assessment

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Balanced_Assessment (english)

Inhoud

Algemeen

Balanced assessment houdt in dat een toets evenwichtig moet zijn samengesteld, onder andere wat betreft verschillende cognitieve niveaus waarop een beroep wordt gedaan.

Balanced assessment is een vorm van toetsing die wat een aantal kenmerken betreft goed past bij principes van authentiek toetsen, maar die ook deels vorm kan krijgen in meer traditionele schriftelijke vormen van toetsing.

Achtergrond

Het gaat bij balanced assessment niet alleen om 'authentieke situaties of taken' maar om ook authentiek gebruik van wiskunde. Dat vereist dat een toets evenwichtig is samengesteld en dat er bijvoorbeeld taken op verschillende cognitieve niveaus zijn: naast reproductievragen ook vragen die een beroep doen op het kunnen leggen van verbindingen en taken die reflectie vragen.

In 1999 ontwikkelde het Fi (de Lange, e.a. 1999) in het kader van een Nederlands-Amerikaans toetsproject het zogenaamde Framework for Classroom Assessment in Mathematics. In dit framework staan de volgende toetsprincipes.

  1. The main purpose of classroom assessment is to improve learning.
  2. The mathematics is embedded in worthwhile (engaging, educative, authentic) problems that are part of the students' real world.
  3. Assessment methods should enable students to show what they know rather than what they do not know.
  4. Assessments include multiple and varied opportunities (formats) for students to display and document their achievement.
  5. Tasks make operational all the goals of a curriculum (not just the 'lower' ones). Performance standards, including indications of the different levels of mathematical thinking, are helpful tools in this process.
  6. Grading criteria, including examples of exemplary and less than exemplary work, are published and consistently applied.
  7. Testing and grading involve minimal secrecy.
  8. Feedback given to students is genuine.
  9. The quality of a task is not defined by its accessibility to objective scoring, reliability, or validity in the traditional sense, but by its authenticity, fairness, and exemplification of the above principles.

voorbeeld.jpg

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE