Bètapartners

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Project (gestart 2004) voor stimulans van beta aandacht in het voortgezet onderwijs
  • Partners: Hogeschool INHOLLAND, Hogeschool van Amsterdam, NEMO, Regionaal TechnoCentrum Amsterdam (RTCA), Technocentrum Noord-Holland Noord, Universiteit van Amsterdam, VHTO, Vrije Universiteit

Achtergrond

  • van de website (december 2010)

Met dit project steunen de partners de ambitie van de Nederlandse overheid en de Europese ministerraad dat in 2010 het aantal jongeren met een bèta/techniek diploma 15 % meer is ten opzichte van 2000. Het streven van de bètapartners is in de looptijd van het voorgestelde project, 2004-2007, een groei van tenminste 15% in de keuze van natuurprofielen en van tenminste 10% in de keuze daarna van bètavakken tot stand te brengen.

De partners willen dat realiseren door het bètaonderwijs al in de onderbouw spannender en uitdagender te maken. Potentieel talent moet vroegtijdig geïnteresseerd raken in bètavakken en techniek. Die belangstelling moet daarna ook in de bovenbouw worden vastgehouden. De uitgangspunten van het studiehuis ten spijt richten de bètavakken zich nu nog teveel op reproductie van kennis. Leerlingen moeten actiever worden aangesproken,meer zelf onderzoeken en ontwerpen en meer in aanraking komen met voorbeelden van alledaagse toepassingen van de natuurwetenschappen en techniek. Ook moet er meer ruimte komen voor lessen waarin de samenhang van bètavakken aan bod komt en vraagstukken multidisciplinair worden benaderd.

Het project is in september 2004 met subsidie van het Platform Bèta Techniek van start gegaan en in het schooljaar 2004-2005 werd al voor meer dan 500 slu lesmateriaal ontwikkeld. Dat materiaal wordt met alle partnerscholen gedeeld. Uitwisseling vindt plaats via blackboard en via gemeenschappelijke conferenties. Behalve op een inhoudelijke verschuiving in het bètaonderwijs richten de bètapartners zich ook op buitenschoolse leertrajecten. Om het negatieve imago van beroepen in de bèta en technieksector te verbeteren, bieden hoger onderwijsinstellingen en bedrijven leerlingen de mogelijkheid om op een actieve manier kennis te maken met vervolgstudie en beroepspraktijk. Voor leerlingen is er bijvoorbeeld de gelegenheid om in hun laboratoria van het HO te werken, onder begeleiding van docenten en studenten. Er is een Sciencelab voor klas 3 en er is in samenwerking met NEMO lesprogramma ontwikkeld waarin leerlingen in klas 1 en 2 exhibits ontwerpen over natuurwetenschappelijke onderwerpen. Bovenbouwleerlingen kunnen intekenen voor meeloopdagen, proefstuderen, masterclasses, webklassen en voor pre- university onderwijs op het HO. Daarnaast steunen de hoger onderwijsinstellingen de scholen met gastcolleges, studentbegeleiding bij practica en nascholing van docenten. Profielkeuze voorlichting in klas 3 gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven, VHTO (stimulering meisjes) en het HO.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE