Automatiseren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Automatiseren is het verwerven van standaardprocedures die rechtstreeks naar een oplossing voeren en zonder nadenken uitgevoerd kunnen worden. Bij het toepassen van geautomatiseerde vaardigheden is het inzicht in de werkwijze vaak naar de achtergrond verschoven. Automatiseren slaat op het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen, in tegenstelling tot memoriseren dat het uit het hoofd kennen van rekenfeiten inhoudt. Zo heeft een leerling een opgave als 9x12 geautomatiseerd als vlot de uitkomst wordt gegeven door 9x10 en 9x2 uit te rekenen en de antwoorden op te tellen. Worden rekenfeiten (geautomatiseerd) uit het hoofd gekend, dan spreekt men wel van geautomatiseerde kennis

Achtergrond

Van leerlingen wordt verwacht dat zij halverwege groep 5 de meeste basisbewerkingen geautomatiseerd hebben (Treffers, van den Heuvel-Panhuizen & Buys, 1999; van den Heuvel-Panhuizen, Buys & Treffers, 2001). Het TAL (Tussendoelen annex Leerlijnen)-team omschrijft automatiseren als het verwerven van procedures die in bepaalde situaties rechtstreeks naar een oplossing voeren (met de mogelijkheid verkortingen aan te brengen). Bij het toepassen van geautomatiseerde vaardigheden verschuift het inzicht in de werkwijze vaak naar de achtergrond. Automatiseren betreft het vrijwel routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Dit in tegenstelling tot memoriseren dat op het ‘uit het hoofd kennen’ van rekenfeiten slaat.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE