Apollo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdpagina

Algemeen

Het platform Apollo is een samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Tilburg, de Avans Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De vier instellingen streven naar integratie van ICT in het onderwijs van alledag. Apollo start projecten met het doel producten te ontwikkelen die deze integratie bevorderen.

Wiskunde VO-HO

Doelstelling van het project is het verbeteren van de aansluiting. In dit project richten we ons op een competentiegebied dat voor de aansluiting bij veel opleidingen problematisch is : Wiskunde. Bij de RUG zijn de opleidingen Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, en Farmacie bij het project betrokken en voor de Hanzehogeschool de faculteit techniek. Bij de RUG zullen 300 en bij de Hanzehogeschool 600 eerste jaarsstudenten aan het project deelnemen. Er zal gebruik gemaakt worden van "Interknowledge", een digitaal instrument van Sobit dat alle eindtermen van havo- en vwo-vakken bevat en een serie diagnostische vragenlijsten. Daarnaast worden de beide Blackboard omgevingen van de instellingen (HELO en Nestor) gebruikt om deficiente studenten een middel te bieden hun deficienties weg te werken.

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE