Algoritme

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Een algoritme is een recept om een probleem stap voor stap op te lossen. Een algoritme is een oplossingsmethode opgebouwd uit een vaste rij elementaire rekenstappen die zeker tot het goede antwoord voert. Er bestaan binnen rekenen-wiskunde talloze algoritmen. Wanneer men bijvoorbeeld cijferend vermenigvuldigt ("onder elkaar"), gebruikt men een of andere vorm van een vermenigvuldigalgoritme. In het geval van het vermenigvuldigalgoritme bestaan de elementaire handelingen uit het gebruiken van de vermenigvuldigtafels tot en met 10, het splitsen in eenheden, tientallen enzovoort, het noteren van getallen op de juiste plaats en het onthouden van getallen. Ook in het dagelijks leven komt men in aanraking met voorbeelden van gebruik van een algoritme. Om de gewenste koffie uit een koffieautomaat te krijgen, dient men heel precies en in de juiste volgorde de stappen te volgen die op de automaat staan aangegeven. Alleen dan krijgt men de koffie die men wenst.

Algoritme in het onderwijs

Voorbeelden van algoritmen vindt men bij het cijferen, zoals bijvoorbeeld de staartdeling. Tegenover het werken met een algoritme wordt vaak het gebruiken van heuristieken gesteld. Daarbij gaat de probleemoplosser uit van globale noties en werkwijzen. Bij het hoofdrekenen is vaak sprake van een heuristische werkwijze.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE