Adlo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Algebraonderzoek in een digitale leeromgeving wiskunde
  • Project uit 2002 (penvoerder Freudenthal instituut met financiele ondersteuning van OCW)

Achtergrond

Twee doelen:

  • Het onderzoeken in hoeverre digitale leeromgevingen het mogelijk maken dat leerlingen zich met begeleiding op afstand een onderzoekende houding verwerven
  • Het onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om met behulp van een digitale leeromgeving de kloof te overbruggen die leerlingen ervaren tussen algebra in de onderbouw en algebra in de nieuwe tweede fase. Leerlingen uit klassen vwo-4 wordt een aantal opdrachten aangeboden in een digitale leeromgeving. Inhoudelijk hebben deze opdrachten betrekking op algebra.

Resultaten bestaan enerzijds uit ervaringen en conclusies ten aanzien van de vraag of leerlingen op deze manier zich een onderzoekende houding verwerven; daarnaast worden conclusies getrokken met betrekking tot het leren van algebra in dergelijke omgeving. Concrete producten zijn verder het ontwikkelde digitale lesmateriaal en verslagen van de ervaringen van docenten.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE