Adaptief onderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Het woord adaptief staat voor aangepast, passend gemaakt. Adaptief onderwijs is onderwijs waarbij leraren, binnen de gegeven mogelijkheden, hun onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillende leerlingen in de groep, en tevens de verschillen tussen de leerlingen exploiteren.

Kernwoorden binnen adaptief onderwijs zijn de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Adaptief onderwijs betekent dat de leraar het aanbod zo op maat probeert te geven dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de basisbehoeften en de mogelijkheden van ieder kind. Leraren moeten daartoe uitdaging, ondersteuning en vertrouwen kunnen bieden. Aan de didactiek worden drie aspecten onderscheiden die bepalend zijn voor het pedagogisch klimaat en waarin de drie basisbehoeften terug te vinden zijn: interactie, klassenmanagement en instructie.

Afbeelding:Adaptief.jpg het model ‘adaptief onderwijs’

Realistisch rekenen-wiskunde en didactiek is zo opgebouwd en doordacht dat het realiseren van adaptief onderwijs mogelijk is. Zo kan de leraar bijvoorbeeld tijdens interactieve klassengesprekken verschillende oplossingsaanpakken van kinderen ter discussie stellen of tijdens zelfstandig werken een kleine groep kinderen extra uitleg geven. Maar het betekent ook dat er tijdens de reken-wiskundeles gelegenheid is dat ieder kind aan het woord komt en de gelegenheid krijgt een aandeel te hebben in het leerproces van alle kinderen in de groep. De leergangen zijn zo ontworpen dat kinderen de gelegenheid hebben op hun eigen niveau problemen aan te pakken.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE