Actieplan Kiezen voor Technologie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Het Actieplan "Kiezen voor Technologie" (2014) geeft met concrete maatregelen en programma’s een extra impuls aan het inbedden van Wetenschap en Techniek in het basis- en voortgezet onderwijs.

Achtergrond

Het actieplan Kiezen voor Technologie richt zich op de stimulering van wetenschap en technologie (W&T) in het primair en voortgezet onderwijs. Men schetst hierin een beeld van de richting die men in wil slaan en men zet concrete actiepunten uiteen. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het Techniekpact 2020.

Evaluatie 2014-2016

Volgens een evaluatierapport opgesteld door ResearchNed, KBA en Kohnstam, in opdracht van OCW wordt de aanpak van Kiezen voor Technologie ( regionaal, vraag-gestuurd en verantwoordelijkheid bij het veld zelf) gewaardeerd. De aantallen bereikte scholen laten zien dat een flinke beweging op gang is gebracht. De twee belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie luiden als volgt:

  • Werk verder aan de regionale vraag gestuurde aanpak waarin (de visie)van) scholen en schoolbesturen centraal staan;
  • Zorg voor meer zicht op de kwaliteit van w&t in de scholen.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE