Actieonderzoek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Actieonderzoek is een middel om zaken in je onderwijspraktijk weloverwogen te veranderen. Er zijn verschillende manieren om een actieonderzoek vorm te geven. Kenmerkend voor actieonderzoek is dat de opbrengst van het onderzoek (onder meer) bestaat uit een 'actie' te ondernemen in de praktijk waarin het onderzoek plaatsvindt of -vond. (wikipedia nl, 2008)

Bij actieonderzoek kiest de onderzoeker in het algemeen een probleem of knelpunt uit de eigen praktijk als startpunt.

Bij Kelchtermans (2007) lezen we: Een strategie voor het systematisch onderzoeken van de eigen praktijksituatie door de direct betrokkenen, met de uitdrukkelijke bedoeling:

  • de kwaliteit van het handelen in die situatie te verbeteren vanuit een meer gefundeerd inzicht in en kennis van de situatie
  • Bij te dragen tot een publieke kennisbasis (deskundigheid; professionaliteit)


Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE