Aanvankelijke algebra

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Promotieonderzoek 1996-2001 (Freudenthal Instituut)

Achtergrond

Leerlingen op de middelbare school hebben vaak moeite met vergelijkingen opstellen en oplossen. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar welke problemen leerlingen hebben met het vertalen van verhaaltjessommen naar vergelijkingen. Bij de overgang van rekenen naar algebra zou bijvoorbeeld sprake zijn van een breuk, een zogenaamde epistemological break point (Chevallard, 1991) of didactical cut (Filloy & Rojano, 1989), die het manipuleren van algebraïsche uitdrukkingen bemoeilijkt.

In het huidige wiskundeprogramma op de middelbare school wordt algebra geïntroduceerd in het eerste leerjaar aan de hand van lineaire verbanden (regelmaat, woordformules en grafieken) en letterrekenen, gevolgd door eerste- en tweedegraads vergelijkingen in het tweede leerjaar.

Onderwijsexperimenten in Nederland (Abels, 1994; Streefland, 1995) en de Verenigde Staten (Van Reeuwijk, 1995) hebben echter aangetoond, dat leerlingen op de basisschool al op informeel niveau kunnen leren redeneren en symboliseren, zodat zij kunnen kennismaken met enkele algebraïsche en rekenkundige kenmerken. Een mogelijke bron van inzicht voor onderzoek naar deze kwestie zou kunnen zijn een terugkeer naar de oorsprong van de algebra.

Games

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE