Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

"Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zij zijn daardoor onvoldoende toegerust voor de eisen van de moderne kenniseconomie. Bovendien is hun 'laaggeletterdheid' een bron van sociale, politieke en culturele uitsluiting."

Achtergrond

Zo begint de begeleidende brief bij "Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010". De minister en staatssecretarissen van OCW hebben het plan op 25 november 2005 aan de Tweede Kamer gestuurd. Kernpunten zijn het accent op preventie en de brede aanpak waarbij scholen, gemeenten en bedrijven een centrale rol vervullen.

De hoofdstukken van het plan gaan respectievelijk over:

  1. leerlingen en ouders
  2. de werkende laaggeletterde
  3. de lerende volwassene
  4. de lezer
  5. bewustmaking, taboedoorbreking en werving en
  6. evaluatie, onderzoek en internationale samenwerking.

Het aanvalsplan is ambitieus van toon. Wie de doelstellingen ('mijlpalen' die men voor 2010 wil bereiken) tot zich laat doordringen, ontkomt echter niet aan de indruk dat de bewindslieden nu ook weer niet al te hoog hebben willen inzetten omdat zij lijken te beseffen hoe complex en weerbarstig de problematiek is. Sommige doelstellingen zijn weliswaar hard (terugdringen van 11% naar 10% van het percentage leerlingen voortgezet onderwijs dat op of onder PISA-leesniveau 1 zit), anderzijds zijn de marges groot ('50 tot 100 procent') en de formuleringen vaag ('een aanzienlijk aantal').

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE