Aansluitmonitor NKBW

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In het kader van NKBW zal in het voorjaar van 2008 een aansluitmonitor worden gepubliceerd. Deze zal zich met name richten op de uitstroom-instroom van studenten van havo-vwo naar technische en economische vervolgstudies in het wetenschappelijk onderwijs.

Achtergrond

Verbetering in aansluiting wordt alleen zichtbaar als de data over enige jaren verzameld worden, en als ze geplaatst worden in een context waarin ook analyses van trends gedaan kunnen worden, en problemen en oplossingsrichtingen in kaart kunnen worden gebracht. Een jaarlijks terugkerend document waarin dit alles te vinden is, noemen we de 'wiskunde aansluitmonitor'. Een voorstel voor een inhoudsopgave is:

 1. Samenvatting
 2. Achtergrond en Partijen
 3. Status van de aansluiting
 4. Analyse van aansluitproblemen
 5. Overzicht aansluitonderwijs
 6. Initiatieven van samenwerking VO-HO

Over het onderzoek zal op deze manier worden gerapporteerd binnen het project en naar de opdrachtgever. Maar door de monitor een publiek karakter te geven, zal de uitstraling veel groter zijn. Met de monitor kan de verbetering in de aansluiting zichtbaar gemaakt worden, en wordt de discussie VO-HO geschraagd met convergerende beeldvorming over de problematiek en hopelijk tevens de oplossingsrichtingen.

2009 - NKBW - 2

Convergentie toetsing VO-HO!

Met deze titel wordt treffend het hoge doel voor werkpakket3 binnen NKBW2 geschetst: verkleining van de afstand tussen wat kan worden bereikt binnen het VO en wat als voorkennis wordt verwacht binnen het HO. Dit werkpakket heeft twee hoofddoelen:

 1. Het maken van een toets die door het VO wordt geaccepteerd als haalbaar voor een leerling die het betreffende vak volgt in het VO en voor het vervolgonderwijs in de bedoelde sector(en) van het HO als acceptabel beginniveau aan algebraïsche basisvaardigheden wordt gezien.
 2. De ontworpen toetsen vormen een praktisch instrument voor een voortgaande discussie over afstemming tussen VO en HO.

In 2009 is een kleine groep druk bezig drie toetsen te ontwerpen voor de trajecten vwo A - WO economie, vwo B - WO techniek en natuurwetenschappen en voor havo B - HBO techniek. De groep die de toetsen ontwerpt bestaat uit Hans Sterk (TUE), Wim Caspers (TUD, Adelbert College), Peter Kop (RUL), Bram Theune (Nehalennia) en Henk van der Kooij (UU).

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20090415, nkbw-2 informatie toegevoegd
 • 20080218
 • 20080128, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE