AKA (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent
  • Opleiding binnen het mbo

F5A0.jpg F5B2.jpg F58D.jpg F551.jpg F564.jpg

Achtergrond

OCW wil ruimte bieden aan instellingen (mbo) om meer maatwerk en flexibiliteit te bieden aan jongeren en meer mogelijkheden om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

De opleiding van de AKA is een echte (!, dus geen vooropleiding of crebo-nul) niveau-1-opleiding, gericht op doorstroming en kwalificerend voor de regionale arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel vormt de beroepspraktijkvorming, die aan de WEB voldoet, maar wel met beperktere eisen. Belangrijk voordeel is dat deelnemers niet vooraf een keuze hoeven maken tussen de vier aangeboden uitstroomdifferentiaties. Voor de AKA-opleiding zijn een aantal vrij algemene, niet beroepsgerichte, competenties geformuleerd, die o.a. volgens het concept van 'Natuurlijk leren' kunnen worden eigen gemaakt. Momenteel nemen 30 roc's deel aan het project en schooljaar 2007-2008 kent de AKA-opleiding al 2500 deelnemers.

Rekenwijzer AKA

Zie Rekenwijzer AKA

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE