21ste eeuwse vaardigheden en de Grote Wetenschapsdag

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern


Inhoud

Algemeen

 • Deelonderzoek in het kader van een onderzoek van de UU in 2015 naar 21ste eeuwse vaardigheden
 • Doelgroep leerkrachten basisonderwijs
 • Onderzoeksvraag leerkrachten: Wat is het beeld van de leerkracht basisonderwijs w.b. onderzoekend leren en de doelen van de Grote Wetenschapsdag
 • Onderzoeksvraag leerlingen: Wat heb je geleerd? (en wat is je beeld van een wetenschapper).

21ste eeuwse vaardigheden

We onderscheiden de volgende dimensies in de 21ste eeuwse vaardigheden:

Creativiteit (en kritisch denken)

Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren

Probleemoplossen

Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen

Communiceren en samenwerken

Leren is ook een sociale activiteit, waarbij interactie (docent-leerling, leerling-leerling) een belangrijke rol speelt

ICT-geletterdheid

Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie en informatie

Zelfregulering

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen (ondernemerschap)

Achtergrond

De GWD is een geslaagde dag geweest met betrekking tot de enthousiasme die de leerlingen toonde tijdens het experimenteren. Hoelang deze enthousiasme bij hen blijft is maar de vraag. Dit omdat het stereotypisch beeld niet is weggenomen en omdat de leerlingen niet vaak werken volgens onderzoekend leren. Hierdoor kan de enthousiasme van de GWD geen positieve bijdrage leveren aan de groei van studenten die kiezen voor een wetenschap of techniek gerelateerde opleiding. Het is dus belangrijk dat voor de volgende GWD nagedacht wordt over hoe de enthousiasme invloed kan hebben op het stereotypisch beeld of hoe het stereotypisch beeld te beïnvloeden. Als dit aangenomen wordt door de ontwerpers kan er verder na gedacht worden over de manier van toetsen wat het beeld is bij de leerlingen na de GWD, op welke manier zij dit zullen aangeven. Middels foto’s van echte mensen, karikatuur getekend door één persoon, (alleen) een beschrijving of een oefening in groepjes waar de leerlingen samen uit verschillende foto’s moeten aangeven welke een wetenschapper is en waarom. De huidige manier van vraagstelling maakt niet duidelijk dat de leerlingen meerdere plaatjes mochten kiezen. Dit kan dus effect hebben gehad op de resultaten. Het was niet van te voren bekend dat in de advertentie specifiek gevraagd is naar leerkrachten met ervaring in onderzoekend leren. Dit maakte een positieve verandering in de mening van leerkrachten moeilijk, omdat ze al bewust zijn van de voordelen van dit model. Ze zijn bekend met de 7 stappen en hebben die vaker toe gepast in hun lessen. Ze hebben ruimte kunnen creëren voor de leerlingen, maar was die voldoende, of juist te veel? Moeten de leerkrachten niet meer informatie krijgen met betrekking tot hun rol binnen dit model? Hoe weten zij als ze voldoende ruimte hebben kunnen creëren? De 7 stappen volgen is makkelijk, maar onderzoekend leren is meer dan dat.

Evaluatie

Vanuit de organisatie en de leerkrachten heeft de dag zeker zijn doel bereikt. Het doel om leerlingen een wetenschappelijk thema aan te bieden en hen ruimte te geven voor hun “onderzoekende houding”. “Ik denk dat het doel zeker is bereikt voor een groot gedeelte van de groep. Een aantal kinderen bleef hangen in het aanrommelen en waren nog niet toe aan onderzoek. Ik denk dat wanneer ik de spullen laat staan, de kinderen dit zeker nog zullen oppakken en verder gaan met hun onderzoek. Morgen ga ik nog met de kinderen naar de video filmpjes kijken die jullie hebben bijgevoegd”.

De stereotypische wetenschapper Een onderliggend doel van de Grote Wetenschapsdag was om wetenschap dichter bij de leerlingen te brengen. Om het stereotypisch beeld dat de leerlingen hebben van een wetenschapper te doorbreken. Om hen te laten zien dat wetenschapper zijn leuk is en dat wetenschap niet perse te maken heeft met chemie. Aan het eind van de Grote Wetenschapsdag hebben de leerlingen een vragenlijst in gevuld. Een van de vragen was om aan te geven waar ze aan denken bij een ‘echte’ wetenschapper, wat zo iemand doet en waar zo iemand werkt. En 90% van de leerlingen relateert chemie nog steeds aan een wetenschapper. Ze gaven aan dat ze denken aan experimenten en proeven doen en dat een wetenschapper werkt in een laboratorium of op een universiteit. Het beeld van de wetenschapper en wetenschap is dus helaas niet veranderd bij die leerlingen. De leerlingen hebben massaal (90%) gekozen voor de foto van de Einstein look-a-like.


Gebruikte vragenlijst leerkrachten

De komende vragen hebben betrekking op het beeld dat u als leerkracht hebt van Wetenschap en techniek


Wetenschap en techniek heeft te maken met:

 • Proefjes doen
 • Onderzoeken en uitvinden
 • Werken met chemische stoffen
 • Kennis verwerven
 • Werken in een laboratorium
 • Nieuwe ideeën bedenken
 • Duurzame energie
 • Verbeteren van bestaande dingen
 • Sterren en planeten
 • Ideeën doorgeven aan andere mensen

Persoonlijke mening over wetenschap en techniek

 • Ik voel me ongemakkelijk als een discussie met vrienden ineens over wetenschap en techniek gaat
 • Ik denk dat wetenschap en techniek behoort tot de moeilijke vakgebieden
 • Ik denk dat mannen onderwerpen binnen de wetenschap en techniek beter begrijpen
 • Ik denk dat voor de meeste mensen onderwerpen binnen de wetenschap en techniek lastig zijn te begrijpen
 • Ik heb er plezier in om te onderzoeken hoe dingen werken
 • Ik ben nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten
 • Ik vind wetenschappelijke onderwerpen vaak moeilijk te begrijpen

Het onderwijzen

 • Ik denk dat wetenschappelijke onderwerpen voldoende aanbod komen
 • Ik denk dat leerkrachten de onderwerpen die bij de wetenschap en techniek aan bod komen te ingewikkeld vinden
 • Het onderwijzen van wetenschap en techniek maakt mij enthousiast
 • Het onderwijzen van wetenschap maakt mij zenuwachtig
 • ik denk dat wetenschap en techniek op de basisschool essentieel is voor leerlingen om goede studie keuzes te kunnen maken
 • Ik heb voldoende inhoudelijke kennis van wetenschap om deze onderwerpen op een goede manier op de basisschool te geven
 • Voor mij is de aanwezigheid van een pasklaar bestaand pakket met materiaal essentieel om wetenschap te geven in de klas


Onderzoekend leren heeft te maken met:

 • Proefjes doen
 • Onderzoeken en uitvoeren
 • Nieuwe ideeën bedenken
 • Nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen
 • Stappenplan volgen

Persoonlijke mening over onderzoekend leren

 • Ik denk dat onderzoekend leren moeilijk is om toe te passen
 • Ik denk dat het belangrijk is om leerlingen zelf opvattingen over kennis en kenniswerving moeten ontwikkelen.
 • Ik vind het belangrijk dat leerlingen beheersen over onderzoek vaardigheden

Methodiek onderzoekend leren

 • Ik denk dat de stappen van onderzoekend leren voldoende aan bod komen binnen het huidig onderwijssysteem
 • Ik vind het werken volgens het model “Onderzoekend leren” hulpvaardig
 • Leerkrachten moeten vaker werken volgens het model “Onderzoekend leren”
 • Ik vind het moeilijk om mijn les voor te bereiden volgens het model “Onderzoekend leren”


Gebruikte vragenlijst leerlingen

 1. Waar denk jij aan bij een “echte” wetenschapper? Wat doet zo iemand? Waar werkt zo iemand?
 2. Welke van de afbeeldingen lijkt het beste op een wetenschapper? Omcirkel deze.
 3. Hoe makkelijk denk je dat het is om wetenschapper te zijn? Zet een kruisje.
 4. Wat sprak jou het meest aan vandaag tijdens de Grote Wetenschapsdag?
 5. Wat was jouw onderzoeksvraag?
 6. Hoe heb je het onderzoek uitgevoerd (en heb je een antwoord op de onderzoeksvraag)?
 7. Vind je het belangrijk dat een dag als de GWD bestaat?
 8. Waar zou de Grote Wetenschapsdag over moeten gaan?


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE