21ste eeuwse vaardigheden en biologiedidactiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

 • Deelonderzoek 2015 ihkv 21ste eeuwse vaardigheden
 • Uitvoering: Universiteit Utrecht, beta-faculteit ism Onderwijsadvies en Training (FSW)
 • Onderzoeksvraag: Welke elementen uit het denken over 21ste eeuwse vaardigheden zitten ook in het denken over vernieuwingen in de biologie-didactiek (vooral de concept-context benadering)?
 • Methode: Literatuurstudie + online vragenlijst onder docenten biologie
 • Looptijd: Feb. 2015 tot Juli 2015
 • Zie ook de samenvatting online in de vorm van een tabel

21ste eeuwse vaardigheden

We onderscheiden de volgende dimensies in de 21ste eeuwse vaardigheden:

Creativiteit (en kritisch denken)

Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren

Probleemoplossen

Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen

Communiceren en samenwerken

Leren is ook een sociale activiteit, waarbij interactie (docent-leerling, leerling-leerling) een belangrijke rol speelt

ICT-geletterdheid

Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie en informatie

Zelfregulering

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen (ondernemerschap)

Achtergrond

In dit onderzoek worden 2 dimensies uit de vaardigheden-lijst van de 21ste eeuwse vaardigheden verder gedetailleerd (en voor dit onderzoek van een definitie voorzien):

Creativiteit en kritisch denken Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren
Probleemoplossen Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen


De visie achter 21ste eeuwse vaardigheden gaat volgens dit onderzoek niet zo zeer om de vaardigheden zelf maar om de mindset van de leerling en de docent.

 • Leerlingen moeten een need to know (“Wat heb ik nodig en waar kan ik dat vinden”) ontwikkelen.
 • Docenten moeten hun gedrag eveneens veranderen. Ze kunnen niet op dezelfde manier les blijven geven.

De concept-contextbenadering is in gevoerd in het eindexamen maar wanneer we naar de boeken van de leerlingen kijken, dan zien we dit hier onvoldoende of zelfs niet in terug.

Essentieel lijkt: leerlingen moeten eerst leren om innovatief te zijn en daarna moeten ze leren om efficiënt te kunnen werken. In het huidig onderwijs richten we ons eerst op efficiënt zijn en komt innovatief pas veel later (of niet).

En daarbij: het gaat om het aanreiken van vraagstukken waar ook de docent het antwoord niet op weet. Dit vraagt een omschakeling van de docent en de leerling. De leerlingen verwachten dat de docent ieder moment hulp kan bieden en kan zeggen wat het goede antwoord wel is.


Vragenlijst

De enquête bestaat uit vier onderdelen:

 1. Algemene informatie (4 vragen: leeftijd, aantal jaren ervaring, schooltype, onderbouw/bovenbouw)
 2. 21ste eeuwse vaardigheden (6 vragen: kent u de term, noem een aantal vaardigheden)
 3. Onderzoekend en ontwerpend leren (5 vragen)
 4. Concept-contextbenadering (5 vragen)

Deel 1 - 21ste eeuwse vaardigheden

Diverse onderzoeken noemen zeven vaardigheden als belangrijkste vaardigheden om succes te behalen in de 21ste eeuw. Welke van deze vaardigheden zijn cruciaal voor het vak biologie? Licht toe

 1. Samenwerken
 2. Probleemoplossend vermogen
 3. ICT-geletterdheid
 4. Creativiteit
 5. Kritisch denken
 6. Communiceren
 7. Sociale en culturele vaardigheden

Hoe vaak besteedt u aandacht aan het onderwijzen van 21ste eeuwse vaardigheden in uw biologielessen?

 • in elke les
 • 1-2 keer per week
 • 1-3 per maand
 • enkele keren per jaar
 • bijna nooit

Hoe vaak moeten leerlingen in uw biologielessen de volgende vaardigheden gebruiken (Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplossend vermogen)

Voelt u zich voldoende toegerust om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen en hen daar op te beoordelen?

Deel 2 - Onderzoekend en ontwerpend leren

Volgens de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren verloopt het proces van onderzoekend leren via zeven stappen (Confrontatie, Verkennen, Opzetten experiment, Uitvoeren experiment, Concluderen, Presenteren/Communiceren, Verdiepen).

Hoe vaak besteedt u in uw lessen expliciet aandacht aan onderzoekend leren? (in elke les, 1-2 keer per week, 1-3 per maand , enkele keren per jaar , bijna nooit )

Als u onderzoekend leren in de les gebruikt, doorloopt u dan alle stappen (al dan niet in willekeurige volgorde) van het proces?

 • Ik gebruik deze methode niet in mijn les
 • Ik doorloop altijd alle stappen
 • Ik doorloop niet altijd alle stappen, de stappen die ik meestal over sla zijn:

Gebruikt u onderzoekend leren om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen? En welke vaardigheden komen dan voornamelijk terug in uw lessen?

Is onderzoekend leren een onderdeel van het schoolexamen op uw school?

Ziet u voldoende mogelijkheden in het huidige curriculum en de schoolexamens om onderzoekend leren te kunnen uitvoeren?

Deel 3 - Concept-contextbenadering

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de concept-context benadering opgenomen in het eindexamenprogramma Biologie.

Wanneer u zichzelf een cijfer moet geven, in welke mate acht u zichzelf dan bekend met deze vernieuwing van het eindexamenprogramma? Een één staat voor helemaal niet bekend. Een vijf staat voor volledig op de hoogte van de inhoud van vernieuwingen. Licht toe

Hoe vaak gebruikt u de concept-contextbenadering in uw biologielessen? (in elke les, 1-2 keer per week , 1-3 per maand , enkele keren per jaar , bijna nooit ). Licht toe:

Hoe gebruikt u de concept-contextbenadering in de les? Met andere woorden: hoe ziet een les eruit waarin u deze benadering gebruikt?

Gebruikt u de concept-contextbenadering om leerlingen 21ste eeuwse vaardigheden bij te brengen? En welke vaardigheden komen dan voornamelijk terug in uw lessen?

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE