12count

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Uitgave van Jongbloed
  • Productontwikkeling vanaf 2010

Achtergrond

  • website, november 2013

12count wordt ontwikkeld door een multidisciplinair team in opdracht van Jongbloed Educatief. Gamedesigner Sense Studios, Dataspecialist Tremani, Rekendomeinexpert Bureau ICE

12count heeft als uitgangspunt een driehoeksmodel, waarvan de rekeninhoud, de lesorganisatie en de financiën de basis vormen Het speciaal voor 12count nieuw ontwikkelde didactisch rekenmodel vormt het hart van de methode. Dit model heeft als fundament de referentieniveaus rekenen, die leidend zijn voor het MBO onderwijs. Het didactisch model is ontwikkeld op basis van de drie fundamentele niveaus die in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs geëxamineerd worden.


De leerlijn start bij Getallen 1F. In deze categorie komen de basisvaardigheden met betrekking tot rekenen aan bod: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De overige domeinen kunnen pas aan bod komen, als (een deel van) deze basisvaardigheden beheerst worden. Vanuit Getallen 1F wordt een overstap gemaakt naar Verhoudingen 1F, Meten/meetkunde 1F en Verbanden 1F. De overstap naar een hoger niveau wordt vervolgens per domein gemaakt. Het is dus niet zo dat een leerling alle domeinen op 1F moet beheersen voordat de leerling de overstap mag maken naar 2F.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE