10 voor de leraar

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen


Achtergrond

  • van de website 25-9-2012

Een tien voor de leraar. De ambitie is duidelijk: docenten laten uitblinken in hun vak. Door goede lerarenopleidingen. Het in kaart brengen van de daarvoor noodzakelijke kennis legt het fundament. De opleidingen hebben daarvoor de verantwoordelijkheid genomen. Over de volle breedte: pabo, tweedegraads, vakmasters. De samenwerkende hogescholen hebben de regie en organisatie in handen gelegd van hun HBO-raad.

Zorg voor goede leraren. Dat is de opdracht van de politiek, de samenleving, de komende generaties. Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen zijn onmisbaar. Voor welvaart, welzijn, welbevinden. Voor de kenniseconomie en de ontwikkeling van burgers. De opdracht is dan ook begrijpelijk en duidelijk. Twijfel over de kwaliteit mag er niet zijn. De barsten in het beeld van de leraar behoren naar de geschiedenisboeken verwezen te worden. Druk van de buitenwereld en een groeiend kwaliteitsbesef binnen de docentenopleidingen versterken elkaar: het idee van kennisbases en kennistoetsen krijgt vaste voet aan de grond.

Het proces heeft vaart. Bijna veertig kennisbases zijn compleet. De eerste landelijke kennistoetsen zijn in 2013 operationeel. Tien stuks. Vele duizenden vragen weerspiegelen de inhoud van de kennisbases. De verbinding met curricula neemt gaandeweg toe. Het proces van ontwikkelen, valideren en onderhouden van kennis is doordacht en transparant. Opleidingen en docenten zijn erbij betrokken. Zij zijn er eigenaar van. Het is hun verantwoordelijkheid, hun vak, hun kennis.

Het is een ontdekkingstocht. Eentje die nooit ophoudt. Want de samenleving, het onderwijs en kennis zijn voortdurend in beweging. Kennisbases en –toetsen daarmee ook. Deze levend en actueel houden is een blijvende opgave. Ze zijn onmisbaar bij het opleiden van goede docenten. Maar er is méér. Dat weten de opleiders, de docenten, de studenten, de leerlingen. Dat klinkt ook door in de honderd verzamelde kanttekeningen bij dit project. Betrokken, kritisch, inspirerend, waarschuwend. Maar steeds staat het doel helder op het netvlies: een tien voor de leraar.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE