Welke school is de beste?
Finale Wiskunde A-lympiade 2015-2016
  |  © freudenthal instituut  |  330 views  |  Home  |  

In Amberhavn zijn zes middelbare scholen. Ieder jaar zijn er veranderingen in de leerlingaantallen van de scholen. Leerlingen doen eindexamen en verlaten de school, en er beginnen elk jaar nieuwe leerlingen aan hun middelbare schooltijd. Als er meer leerlingen vertrekken dan er ingeschreven worden, krimpt een school. Dat is niet prettig want de financiering van een school hangt voor een groot deel af van het aantal leerlingen.

De scholen willen een goede indruk maken op leerlingen en ouders die een nieuwe school zoeken en zetten daarvoor verschillende middelen in: ze houden open dagen en geven proeflessen aan mogelijke toekomstige leerlingen, ze houden presentaties voor ouders en adverteren in de Amberhavn Courant. Maar dat doet natuurlijk iedere school. De vraag is hoe de scholen zich van elkaar kunnen onderscheiden en hoe elke school zich zo kan profileren dat de leerlingen en hun ouders voor de betreffende school kiezen.

Verwijzingen  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |