Vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek
Een les voor kleuters over elementaire vormen in het platte vlak en in de ruimte
  |  © freudenthal instituut  |  875 views  |  Home  |  In het kader van onderzoekend leren gaan kleuters op zoek naar vormen in zowel het platte vlak (vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek) als in de ruimte (kubus, balk, bol, piramide).

Deze les is uitgeprobeerd op de Boomgaard te Utrecht (10-3-2016)

Doelen van de les
 • De kinderen leren de verschillen tussen de vormen.
 • De kinderen ontdekken dat er in hun leeromgeving allerlei vormen te vinden zijn.
 • De kinderen zien het verschil tussen vormen op het platte vlak en vormen 3-dimensionaal, zoals cirkel en bol, vierkant en kubus……
 • De kinderen ontwikkelen hun ruimtelijk inzicht.
Fase 1 (10 minuten)
 1. Op de tafel liggen een aantal vormen. De vormen worden benoemd.
 2. De leerkracht vertelt dat vormen ook in de leefomgeving en de leeromgeving van de kinderen te vinden zijn. Kan iemand al iets noemen in of om zijn huis of in de klas dat een vorm heeft?
Fase 2 (15 minuten)

Dmv Tweetal_Coach zoeken ze samen actief naar vormen op een plaat (zie kleurplaat fase 2). Leerlingen kleuren in tweetallen om de beurt een vorm, terwijl de ander meezoekt. Zo zijn alle leerlingen even actief ontdekkend bezig op het platte vlak.

Fase 3 (15 minuten)
 • Op tafel staan vier bakken voor de vormen cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek en een bak voor overige vormen.
 • Per tweetal krijgen de kinderen een vorm en gaan in de klas en op de gang op zoek naar dingen met die vorm.
 • Als ze iets gevonden hebben, gaan ze naar de leerkracht om het fototoestel te halen en maken ze met elkaar een foto.
 • Is het een voorwerp dat ze mee kunnen nemen dan mogen ze het in de goede bak doen.
 • Zien kinderen een andere vorm die ze kennen anders dan cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek dan mogen ze die in de vijfde bak leggen.
Fase 4 (20 minuten, of een andere dag)
 • De verzamelde voorwerpen worden door elkaar op tafel gelegd en door de hele klas weer gesorteerd.
 • Samen kijken we (als het gelijk lukt) op het digibord naar de foto’s die zijn gemaakt. Waar hebben de kinderen vormen gevonden? Waarvoor worden vormen gebruikt in een ruimte.
 • We gaan nog buiten spelen. Kunnen we buiten ook vormen vinden? Hier maken we ook foto’s van! Hierbij kan de link worden gelegd naar constructies. Dus waar worden vormen voor gebruikt?
Documenten  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |