Vulgraad
Voorronde Wiskunde A-lympiade 2015-2016
  |  © freudenthal instituut  |  318 views  |  Home  |  

De activiteit

Vulgraad

Voor winkelen hoef je tegenwoordig de deur niet meer uit: je bestelt online en alle aankopen worden thuisbezorgd. Sjouwen is er niet meer bij, je hoeft alleen het pakket nog aan te nemen van de postbode. Zo’n pakket is nog wel eens verrassend groot. Je bestelt bijvoorbeeld een schroevendraaier, maar de grootte van de doos doet vermoeden dat er een schroefboormachine in zit. In deze opdracht onderzoek je waarom dat het geval is en hoe bestellingen zo effectief mogelijk kunnen worden ingepakt. De vulgraad is het percentage van de inhoud van een doos dat gebruikt wordt voor het artikel. De vraag is nu: welke formaten moeten de dozen hebben om een optimale vulgraad voor de verschillende artikelen te krijgen? Deze opdracht is uitgevoerd op 13 november 2015
Achtergrondinformatie

Wiskunde A-lympiade

De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen uit 5-havo of 5/6-vwo met Wiskunde A in hun pakket/profiel, die in teamverband (drie of vier leerlingen) een uitdagend probleem aanpakken. Het open karakter van de opdracht maakt dat de teams een complete weg af moeten leggen van probleemstelling via strategiebepaling, oplossing en argumentatie naar presentatie van de gevonden oplossing. De opdracht is gesteld in een niet-wiskundige context zodat leerlingen kunnen laten zien dat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in situaties uit het dagelijks leven of beroep. Het eindresultaat is een werkstuk waarin al deze aspecten terug te vinden moeten zijn. Bij de beoordeling wordt erop gelet dat de werkstukken als een zelfstandig geheel te lezen zijn. De vaardigheden die bij de A-lympiade getest worden, spelen een essentiële rol in de Tweede Fase, met name bij de praktische opdrachten en de profielwerkstukken.

Wiskunde in teams
Het Freudenthal Instituut organiseert jaarlijks drie wiskunde-evenementen waarbij leerlingen in teams van 3 of 4 een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk. Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit. Voor het basisonderwijs wordt op basis van dezelfde uitgangspunten ieder jaar de Grote Rekendag georganiseerd.


Wiskunde in teams website
Leren toepassen van het geleerde
De opdracht is zo ontworpen dat:
  • het probleem in een niet-wiskundige context wordt aangeboden zodat leerlingen kunnen laten zien dat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in situaties uit het dagelijks leven of beroep;
  • de opdracht mogelijkheden biedt voor proberen, analyseren, redeneren, rekenen en ontwerpen;
  • de opdracht voldoende authentiek is zonder te complex te zijn. De leerlingen kunnen in het laatste deel een rol aannemen (die van adviseur aan de schooldirectie). Tegelijkertijd is de wiskunde voldoende herkenbaar.
Bij de beoordeling kan onder andere gelet worden op:
  • de leesbaarheid en de duidelijkheid van de eindopdrachten;
  • de volledigheid van het werk;
  • het gebruik van wiskunde;
  • de gebruikte argumentatie en de verantwoording van gemaakte keuzes;
  • de manier van presenteren: o.a. de vorm, leesbaarheid, structuur, gebruik en functie van bijlagen;
  • De (wiskundige) creativiteit in de uitwerkingen van de opdrachten.  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wiskunde A-lympiade  |