Omzien in verwarring. Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek
FI Scientific Library, nr. 85. Lijnse, P. (2014). 536 pp.
  |  © freudenthal institute  |  Source  |  517 views  |  Home  |  

https://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/Omzien_in_verwarring_Piet_Lijnse_FIsme-reeks_85.pdf

Abstract

Dit boek gaat over ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben voltrokken. De beschrijving bestaat uit twee hoofdstromen. De eerste hoofdstroom focusseert op curriculumontwikkeling, zoals die in de loop der jaren steeds weer heeft geprobeerd nieuwe beleidsmaatregelen te concretiseren in vernieuwing van het natuurkundeonderwijs. De tweede hoofdstroom richt zich op de invloed van natuurkunde-didactisch onderzoek, zoals dat zich in deze periode vanuit het niets een plaats heeft verworven in het spectrum van op onderwijs gericht onderzoek.

Een gedrukt exemplaar van dit boek is – zo lang de voorraad strekt – gratis per e-mail en onder vermelding van een postadres aan te vragen bij Wilma van Eijsden: w.vaneijsden@uu.nl
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |