Snowboard
Kies de goede route (kommagetallen)
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  27053 views  |  Home  |  

Abstract

Eenvoudig spel om kommagetallen goed te plaatsen ten opzichte van elkaar. De getallenlijn is in dit spel een snowboard piste waar de snowboarder (met een eigen kommagetal) de goede route moet kiezen ten opzichte van obstakels (de andere kommagetallen).

Speel het spel:
http://fluencychallenge.com/play/play-snowboard.html

Informatie  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Games html5  |