Experimenteren in de rekenles
Handreiking voor leerkrachten om een brug te slaan tussen twee vakken, het vak wetenschap & techniek en het vak rekenen-wiskunde
  |  © freudenthal instituut  |  327 views  |  Home  |  

Het boekje is bedoeld om een brug te slaan tussen twee vakken, het vak wetenschap & techniek en het vak rekenen-wiskunde. We willen laten zien dat er heel wat onderwijsactiviteiten zijn waarin die twee vakken gecombineerd kunnen worden. Dat heeft voordelen binnen het schoolrooster, want er wordt tegelijkertijd aan twee vakken gewerkt, maar het heeft vooral ook inhoudelijke voordelen, zowel voor wetenschap & techniek als voor rekenen-wiskunde.

Het boekje heeft 3 delen: 1. Onderzoeken; 2. Voorbeelden; 3. Grafieken
Verwijzingen
  • Website
  • Pdf van het boekje  •   |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |