Lunch Lady
Drie kommagetallen bij elkaar optellen
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  23998 views  |  Home  |  

Abstract

Het gaat om het bij elkaar tellen van kommagetallen. Het gaat om dollars, maar dat maakt voor dit rekenwerk niet uit.

Speel het spel:
http://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html

Informatie  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Games html5  |