Helen de fietsster (level 6)
PISA 2012 voorbeeld opgave (level 6, change and relationship, open)
  |  © freudenthal instituut  |  4 views  |  Home  |  

PISA 2012 voorbeeld opgave (level 6, change and relationship)

Percentage leerlingen dat de opgave goed maakt:
Nederland: 4%
Shanghai China: 31%
OECD average: 3%

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten en geassocieerde landen) op het gebied van lezen, wiskunde en science. >>>Lees meer
Helen has just got a new bike. It has a speedometer which sits on the handlebar. The speedometer can tell Helen the distance she travels and her average speed for a trip.
  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |