Helen de fietsster (level 2)
PISA 2012 voorbeeld opgave (level 2, change and relationship, Multiple choice)
  |  © freudenthal instituut  |  7 views  |  Home  |  PISA 2012 voorbeeld opgave (level 2, change and relationship)

Percentage leerlingen dat de opgave goed maakt:
Nederland: 85%
Shanghai China: 96%
OECD average: 77%

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten en geassocieerde landen) op het gebied van lezen, wiskunde en science. >>>Lees meer
Helen has just got a new bike. It has a speedometer which sits on the handlebar.
The speedometer can tell Helen the distance she travels and her average speed for a trip.  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |