Design research in statistics education: on symbolizing and computer tools
FI Scientific Library, nr. 50. Bakker, A. (2004) 313 pp.
  |  © freudenthal institute  |  Source  |  249 views  |  Home  |  

https://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2004_bakker_design_research_statistics.pdf

Abstract

Het doel van het hier beschreven onderzoek is om bij te dragen aan zo'n instructietheorie voor aanvankelijke statistiek. Daartoe is al een aanzet gedaan door Cobb, McClain, Gravemeijer en hun team aan de Vanderbilt University, Nashville, TN, USA. Het onderhavige onderzoek is hier een vervolg op.
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |