Het thema reproductie in het schoolvak biologie. Biologiedidactisch onderzoek van de vakdiscipline en maatschappelijke relevantie
FI Scientific Library, nr. 24. Reygel, P. C. F. (1997) 243 pp.
  |  © freudenthal institute  |  Source  |  235 views  |  Home  |  

https://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/1997_Reygel_0-243.pdf

Abstract

Een proefschrift dat handelt over vakdidactisch onderzoek in één van de natuurwetenschappen is eerder uitzondering dan regel in Vlaanderen, daarom wordt dit type onderzoek hier beknopt omschreven. Biologiedidactisch onderzoek is gericht op het ondersteunen van het onderwijzen en het leren van (de)) biologie in het algemeen en op het schoolvak biologie in het bijzonder.
De centrale vraag daarbij is: \'Aan wie moet wat, wanneer, hoe en waarom onderwezen worden?\' Het betreft dus de leerwaarde en de leerbaarheid van biologische kennis, vaardigheden en hieraan gekoppelde attitudes. Selectie en ordering van leerinhouden en inzicht in begripsontwikkeling zijn belangrijke opbrengsten van vakdidactisch onderzoek.
  |  Freudenthal Institute: Home - Utrecht University  |  Freudenthal Collection: Home - Showcase - Archive  |  Subset: Freudenthal Institute  |