Schelpenzoeker
100 Activiteiten voor Onderzoek naar Beta Talenten van Jonge Kinderen
  |  © freudenthal instituut  |  256 views  |  Home  |  

Beschrijving van de activiteit

Bèta Talenten van Jonge Kinderen - Activiteit 28 Levende systemen Determineren

In deze activiteit onderzoekt het kind het gebruik van een zoekkaart om schelpen te voorzien van de juiste naam. Een zoekkaart is een hulpmiddel bij het determineren van objecten. Op de zoekkaart zijn alle soorten te zien en er staat een omschrijving bij. Het systeem van een zoekkaart is gebaseerd op een boomdiagram. Met behulp van verschillende vragen wordt de gebruiker door het schema heen geleid. Elke vraag leidt tot twee takken in het boomdiagram. De uiteindelijke uitkomst is de soortnaam. Het kind onderzoekt met een zoekkaart (van Stichting Veldwerk Nederland) een verzameling schelpen van het Noordzeestrand. Het onderzoek vraagt van het kind om de objecten heel goed te bekijken op de kenmerken die het schema beschrijft. Bij jonge kinderen zijn met name verschillen in grootte en kleur belangrijke afleiders bij het beantwoorden van vragen over kenmerken. Materiaal

Achtergrond (pdf)Informatie

  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: TalentenKracht  |