Pelle en Linde en dag en nacht
Activiteit, video van Talentenkracht
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  617 views  |  Home  |  

Beschrijving van de activiteit

Met behulp van een globe kunnen leerlingen op een zonnige dag onderzoeken hoe het precies zit met dag en nacht en de tijdzones over de aarde. De activiteit is voor bovenbouw leerlingen van de basisschool. De globe wordt met de aardas naar het noorden geplaatst en de zon beschijnt het deel op aarde waar het dag is. Door de aardbol te draaien verandert de belichting en dus de plaats van dag en nacht. De kinderen kunnen zo uitzoeken waar het eerder of later dag is en hoe het zit met de verschillen tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Begin bijvoorbeeld met het tijdsverschil tussen Indonesië (midden op de dag) en Nederland (iedereen staat op). Vervolgens kan Noord-Amerika erbij betrokken worden (niet bellen want ze slapen nog). De leerlingen kan gevraagd worden een denkbeeldige lijn over de aardbol te trekken met dezelfde tijd, bijvoorbeeld 2 uur (?s nacht en overdag).Beschrijving van de videoclip

Pelle (11 jaar) en Linde (9 jaar 7 maanden) zitten met de onderzoeker op een zonnige dag op het schoolplein. “Weten jullie hoe laat het nu is?” Het is half twee. Ze discussiëren over de beweging van de aarde en de zon. Pelle weet dat de aarde in 24 uur om zijn as draait (dag en nacht) en in een jaar om de zon (de seizoenen). Als ze de globe er bij pakken kunnen ze in de zon goed zien waar het dag en nacht is. Ze beginnen bij Indonesië. “Is het daar ook half twee?” Pelle weet dat het daar 6 uur later is dan hier. Linde weet dat het in Peking, dat op dezelfde breedte ligt als Nederland, maar boven de evenaar, net als in Indonesië (onder de evenaar) al licht is terwijl het in Nederland nog donker is. Zij laat zich even van de wijs brengen als de onderzoeker vraagt naar de draairichting van de aarde. Als het in Indonesië midden op de dag is, begint Nederland op te staan en slaapt Noord-Amerika nog. Te zien door de globe langzaam te draaien. Linde vertelt dat als ze haar vriendinnetje in Panama wil bellen, ze altijd goed moet nadenken hoe laat het daar is. De onderzoeker laat de kinderen uitzoeken hoe het zit met de verdeling van dag en nacht en ‘de tijd’ over de aarde. Ze beredeneren dat er een cirkel over de hele aarde ligt waar het overal even laat is, bijvoorbeeld 2 uur (’s nachts en ’s middags).Klik hier als de video niet direct afspeelt


  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Wetenschap & Technologie  |