Magische vierkanten
Maak tovervierkanten
  |  © freudenthal instituut  |  670 views  |  Home  |  

Algemeen

Vroeger hadden mensen talismannen om zich sterker te voelen. Men maakte bijvoorbeeld tovervierkanten die een beschermende werking zouden hebben.

  • Zoek uit wat een tovervierkant is.
  • Wat is de magische constante of het tovergetal?
  • Maak een tovervierkant van: 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5
  • Hang de tovervierkanten op in de klas.
  • Leg uit hoe je een tovervierkant maakt.

Achtergrond

Dit is een opdracht voor leerlingen die het leuk vinden om met getallen bezig te zijn. Er bestaan ook allerlei puzzeltjes gebaseerd op tovervierkanten, hier kunnen leerlingen ook aan werken.
In de wiskunde is een Magisch Vierkant of Tovervierkant een reeks verschillende getallen, zo geplaatst in een vierkant dat de sommen van iedere rij, iedere kolom, en iedere grote diagonaal hetzelfde zijn.
Het aantal rijen of kolommen, wordt de orde van het magisch vierkant genoemd. De som van een rij/kolom/diagonaal wordt wel de magische constante, het karakteristiek getal of het tovergetal genoemd.
Voor leerlingen die wat meer willen kan een relatie met formules (somformules) etc. worden gelegd, zie hiervoor ook de bronnen.Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |