Fantasiehuis
Teken je eigen fantasiehuis op schaal en maak een bouwplaat.
  |  © freudenthal instituut  |  583 views  |  Home  |  

Algemeen

  • Bedenk hoe je eigen fantasiehuis er uit ziet.
  • Teken voor-, zij- , achteraanzicht en plattegrond van je fantasiehuis op schaal.
  • Welke ruimtelijke vormen zie je in jouw huis?
  • Maak een bouwplaat van je huis.

Achtergrond

Het is handig leerlingen eerst en schets van hun huis te laten maken, met de maten erbij. Voor de schaaltekeningen en de bouwplaat moeten leerlingen een handige schaal kiezen. In plaats van een bouwtekening en bouwplaat kunnen leerlingen natuurlijk ook een ruimtelijk schaalmodel van ander materiaal maken.Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset Freudenthal Instituut  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |