Een kubus doorsnijden
Een snij-, kijk- en denkles
  |  © freudenthal instituut  |  Bron  |  2845 views  |  Home  |  

kubus snijden
Een snij-, kijk- en denkles

In deze les/activiteit gaan leerlingen op zoek naar doorsneden van kubussen.
Ze gebruiken daarbij concreet materiaal, zoals oase, om het denken te ondersteunen.

Het open karakter van de opdracht stimuleert de leerlingen om ruimtelijk te redeneren en te overleggen over wat er gevonden is.

Uiteindelijk maken de leerlingen tweedimensionale representaties van de doorsneden: de opdracht zet leerlingen aan tot het vertalen van de driedimensionale ruimte in twee dimensies.

Verwijzingen  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |