terug

Bediening

De computer heeft een figuur in gedachten en jij moet raden welke.

Kies een vraag en klik op [geef antwoord].

De computer vertelt of het antwoord Ja of Nee is.

Jij kunt dan figuren wegdraaien door erop te klikken.

Als er uiteindelijk 1 figuur over is, dan kun je gokken.

Klik eerst op die button en dan op de figuur waarvan jij denkt dat de computer die in gedachten heeft.

Je ziet dan of het goed is. Je kunt 3 keer gokken.

Na een gok laat de computer ook weten bij welke vragen je de figuren goed hebt omgedraaid: een groen balkje wil zeggen helemaal goed, groen-rood wil zeggen deels goed en rood wil zeggen helemaal fout.

Succes! Probeer de figuur te vinden met zo min mogelijk vragen.