Opgave 3e week: Verdubbelen

Maak machientjes die er voor zorgen dat de gele getallen verdubbeld worden.De machine werkt als volgt:

-Leg een briefje met een startgetal voor de machine.
-In de machines moet een getal en een plus(+), min(-) of maal(x) teken geplaatst worden.
-Het geluid kan aan- en uitgezet worden.
-De machine kan nadat hij de som uitgerekend heeft opnieuw gestart worden.


Vraag: De machientjes moeten het getal dat je er in stopt verdubbelen. Wat staat er op jouw machientjes?