Kegelen
Getalverkenning tot 10, structuurverkenning, splitsen tot 10
  |  © freudenthal instituut  |  649 views  |  Home  |  

Lift Het kegelspel telt 10 pionnen, in een sprekende structuur De score bij het kegelspel wordt bepaald door het aantal omgevallen kegels. In een aantal gevallen is het handig om in plaats van de omgevallen kegels , de nog overeind staande kegels te tellen. Als bijvoorbeeld nog maar 1 kegel overeind staat is de score 9 (op 1 na 10). Leerlingen kunnen dit soort perspectieven spelenderwijs ontdekken. Met name omdat het hier gaat om de cruciale samenstellingen van 10 is dit een prima voorverkenning

Werkblad


Informatie

  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: RekenWeb  |