De hoogste kaart
Kaartspel voor getalverkenning tot 10
  |  © freudenthal instituut  |  704 views  |  Home  |  

Lift De leerlingen zitten zo mogelijk bij elkaar aan een grote tafel. De stapel met speelkaarten wordt uitgedeeld en met de rug naar boven op een stapeltje voor de leerlingen neergelegd. Op aanwijzing van de leerkracht draaien de leerling een voor een hun bovenste kaart om. De kaarten worden met elkaar vergeleken: hoger, lager, even hoog? ; Wie heeft de hoogste tot nu toe?

Werkblad


Informatie

  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: RekenWeb  |