Algebra voor leerlingen 12-16 voor de lerarenopleiding
Module voor de lerarenopleiding
  |  © freudenthal instituut  |  672 views  |  Home  |  

Dit boek maakt deel uit van een serie van drie werkboeken Wiskunde voor leerlingen van 12-16, voor de opleiding tot wiskundeleraar, met als onderwerpen: Algebra, Meetkunde en Rekenen.

Dit boek geeft een overzicht van en achtergronden bij de leerstof en didactiek van het domein Algebra in het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Het boek is bedoeld voor gebruik op de 2e graads lerarenopleidingen voortgezet onderwijs.


Bestellen via APS / SLW

Meer over SLW (samenwerkingsgroep lerarenopleiding wiskunde 2e graads)  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |