Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek
Verslag van een aantal concrete zoektochten van vindplaatsen
  |  © freudenthal instituut  |  460 views  |  Home  |  

Dit boek gaat over talent ontwikkelen met wetenschap en techniek. Wetenschap en techniek is belangrijk, omdat onze wereld een materiƫle wereld is, vol met de producten en processen van wetenschap en techniek. Als mondige burgers zullen kinderen straks beslissen over nieuwe ontwikkelingen. Als bewoners van deze wereld zullen ze allerlei nieuwe technologie meemaken, gebruiken en willen begrijpen. Een groot aantal kinderen zal een beroep kiezen waarin wetenschap en techniek een bepalende rol speelt. Voor voeding, gezondheidszorg, wonen, transport en communicatie zijn we straks allemaal afhankelijk van hen.

Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek komt voort uit de zorg die onze samenleving heeft over de afgenomen interesse van kinderen voor wetenschap en techniek (zie ook het rapport Rocard dat geschreven is in opdracht van de Europese Commissie). Te weinig kinderen, en zeker te weinig meisjes, kiezen opleidingen in deze richting.

Dat is niet goed voor onze economie, omdat vele vacatures niet vervult worden. Het is ook niet goed voor onze cultuur, omdat belangrijke inzichten en manieren van denken niet worden doorgegeven. En we doen onze kinderen tekort omdat een deel van hun talenten niet ontwikkeld wordt. Om hier iets aan te doen heeft de overheid vele initatieven genomen. Basisscholen, pabo\'s en universiteiten worden aangemoedigd om onderwijs over wetenschap en techniek te ontwikkelen dat aanspreekt en dat kinderen zich goed laat oriƫnteren op zichzelf en de wereld.


Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek is het resultaat van het Vindplaatsenprogramma van TalentenKracht. TalentenKracht is een onderzoeksprogramma dat door zeven universiteiten wordt uitgevoerd, in samenwerking met scholen in alle delen van Nederland. Het gaat om de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Er wordt zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek gedaan naar talenten van kinderen voor en door wetenschap en techniek. De onderzoeksprogramma\'s richten zich op de wetenschappelijke en technische competenties van kinderen, de bronnen van indviduele verschillen hierin, de kenmerken van rijke leeromgevingen, en de interacties tussen vol wassenen en kinderen in de context van wetenschap en techniek.


Boektekst (Pdf)  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |