Lessenserie Verpakkingsafval: storten, verbranden
Wat doe je met de verwerking van verpakkingsafval?
  |  © freudenthal instituut  |  528 views  |  Home  |  

Verpakkingsafval: storten, verbranden en hergebruiken In het programma voor het vak natuur- en scheikunde in de basisvorming uit 1993 stond als kerndoel dat “leerlingen in keuzesituaties een beargumenteerde mening kunnen weergeven”. Een vaardigheid die leerlingen dan zouden kunnen aanleren en toepassen in keuzesituaties rond afvalverwerking, water- en energievoorziening, enzovoort.
Het lesmateriaal “Verpakkingsafval: storten, verbranden en hergebruiken” geeft een uitwerking van dit kerndoel: wat is zo’n “beargumenteerde mening”, welke kennis is daarvoor nodig, hoe kun je leerlingen – met verpakkingsafval als voorbeeld – deze kennis en vaardigheid laten aanleren, hoe ziet het lesmateriaal er uit, wat gebeurt er als je daarmee de klas in gaat, en wat levert dat dan op? Dus: kunnen leerlingen nu zo’n beargumenteerde mening weergeven?
Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek en een bronnenboek voor de leerlingen, en een scenario voor de docent. Het lesmateriaal is ontwikkeld en in de klas gebruikt in het kader van een vakdidactisch onderzoek waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in het volgende proefschrift:
Kortland, J. (2001). A Problem-Posing Approach to Teaching Decision Making about the Waste Issue. Utrecht: CD-ß Press, FIsme Scientific Library # 37.

Het in het kader van dit vakdidactisch onderzoek ontworpen onderwijs is “probleemstellend”: de leerlingen formuleren zelf – geleid door de opdrachten in het lesmateriaal en door de docent – een probleemstelling, en raken daarmee gemotiveerd voor het uitbreiden van hun kennis en vaardigheid – in dit geval hun kennis over verpakkingsafval en hun vaardigheid in het weergeven van een beargumenteerde mening in keuzesituaties rond afvalverwerking. Het onderzoek levert daarmee ook ideeën op voor het ontwerpen van vergelijkbaar onderwijs over andere onderwerpen  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |