Elektrische schakelingen
Project Probleemgeorienteerd Leren
  |  © freudenthal instituut  |  499 views  |  Home  |  

Het lesmateriaal Elektrische Schakelingen is geschreven als onderdeel van het (inmiddels afgesloten) Project Probleemgeorienteerd Leren. Het dient als aanvulling bij het hoofdstuk Elektrische huisinstallatie - Elektrische schakelingen van het schoolboek Newton van ThiemeMeulenhoff en bevat een aantal elementen om het probleemgeoriënteerd leren speciaal vorm te geven.

In het project probleemgeoriƫnteerd onderwijs onderzoeken we of het mogelijk is een lessenserie bij een bestaand schoolboek vorm te geven vanuit een probleemgeoriƫnteerde aanpak. Bij deze aanpak wordt het leerproces gestructureerd vanuit een samenhangende set richtvragen en probleemstellingen. We willen bij leerlingen een sterkere inhoudelijke motivatie en meer inhoudelijke inbreng bevorderen. Voor docenten betekent dit dat ze in hun voorbereiding moeten anticiperen op leerlingeninbreng. Het gaat niet alleen om het stimuleren van inbreng, maar ook om het aansluiten bij en verwerken van de inbreng van leerlingen.

We hebben voor het schoolboek Newton van ThiemeMeulenhoff voor 4 havo en 4 vwo bij het hoofdstuk Elektrische huisinstallatie ? Elektrische schakelingen aanvullend lesmateriaal geschreven. Het aanvullend lesmateriaal bevat een aantal elementen om het probleemgeoriƫnteerde leren speciaal vorm te geven. Bij het hoofdstuk is een richtvragenstructuur gemaakt van hoofdstukvragen en paragraafvragen; het hoofdstuk en de lessenserie geven (gedeeltelijk) antwoord op deze richtvragen. Iedere paragraaf van twee tot drie lessen heeft een introductie en een afronding; hierbij wordt gebruik gemaakt van paragraafvragen als richtvragen en van een instapprobleem. In ieder paragraaf maken de leerlingen een toepassingsprobleem volgens de werkwijze denken-delen-uitwisselen; hierbij wordt aandacht besteed aan probleemaanpak. Het hoofdstuk heeft een introductie en een afronding; hierbij gebruiken we hoofdstukvragen als richtvragen. Op het Bonifatiuscollege in Utrecht is in dit schooljaar 2001-2002 en in vorig schooljaar in de periode van herfst tot kerst deze lessenserie in vijf vierde klassen havo en vwo uitgevoerd. De docenten van het bonifatiuscollege ontwikkelen voor hun eigen school een werkboek bij ieder hoofdstuk. Het hoofdstuk over lichtbronnen voor havo en vwo vindt u bij het documentenoverzicht.

Algemeen
Havo
VWO  |  Freudenthal Instituut: Home - Universiteit Utrecht  |  Freudenthal Collectie: Home - Showcase - Archief  |  Subset: Freudenthal Instituut  |