Functies, de ontwikkeling van een veelzijdig concept
Katern 8 van het Handboek Vakdidactiek Wiskunde. 544 views
© freudenthal instituut
Deze module is onderdeel van het Handboek Vakdidactiek Wiskunde

In dit katern wordt gekeken naar functies in de wiskunde. Ze vormen het geraamte van de wiskunde die in het voortgezet onderwijs onderwezen wordt. Het functiebegrip is sterk verweven met concepten uit de algebra: aan de ene kant ondersteunt de algebra het functiebegrip en aan de andere kant worden door het werken met functies de algebraïsche technieken onderhouden. Daarnaast is het functiebegrip onontbeerlijk voor de differentiaalrekening.

U kunt het boek bestellen bij Epsilon .

Collectie leermiddelen Freudenthal Instituut (subset Handboek Wiskunde)