Verantwoording inhoud IJsfabriek
Per hoofdstuk is aangegeven welke rekenvaardigheden aan bod komen. Voor extra aandacht op deze onderwerpen zie de Extra Rekenmodule
Hoofdstuktitel Getallen Breuken Verhoudingen Geld Tijd Lengte Oppervlakte Inhoud Grafieken Groen thema
1De fabriekxxxx- ruimte
- natuur en landschap
2IJs makenxx- voeding
- techniek
3GeitenHandig rekenenxxxxxx- dier
- verzorging
4AardbeienGrote getallenxxx- plant
- voeding
- handel
5IJs, gezond?xx- voeding
- verzorging
6IJssalonsGrote getallenxxx- voeding
- recreatie
7Werken bij de ijsfabriekGrote getallen, afrondenxxx- handel
8Van alles watxx- recreatie
- plant
- dier

1. De fabriek
vakken- ruimte
- natuur en landschap
onderwerpenSchaal en oppervlakte, grafieken en diagramen, procenten
lessen3

Dit hoofdstuk is een eerste kennismaking met het terrein en het gebouw van de ijsfabriek.
 • Na een korte instapopdracht over ijssmaken staat het gebouw van de ijsfabriek centraal. De afmetingen van de verschillende ruimtes worden berekend op basis van een schaaltekening.
 • Vervolgens wordt het terrein waarop de fabriek staat verkend. De leerlingen maken een schaaltekening en ontwerpen de inrichting van het parkeerterrein. Ze maken ook een plan voor de beplanting.
 • In het laatste deel gaat het over de kosten en opbrengsten (vermogen) van het plaatsen van zonnepanelen.
De rekenonderwerpen die centraal staan in dit hoofdstuk zijn:
 • Schaal en oppervlakte (domein: Meten & meetkunde)
 • Grafieken en diagrammen (domein: Verbanden)
 • Procenten (domein: verhoudingen)
In de Extra Rekenmodule komen deze onderwerpen ook aan bod.
Naast deze hoofdonderwerpen komen diverse andere rekenonderwerpen (zoals rekenen met geld, kWh, werken met een vuistregel) kort aan bod in enkele opgaven.
Kernopdrachten om te bespreken: 1; 8; 9: 12; 14; 16 en 17.
2. IJs maken
vakken- voeding
- techniek
onderwerpenInhoud en gewicht (domein: meten en meetkunde); Verhoudingen en procenten (domein: verbanden)
lessen3 tot 4

Dit hoofdstuk belicht de productie van ijs.
 • de eerste paragraaf bevat en aantal inleidende opdracht. Zo wordt een onderzoekje uitgevoerd naar inhoud en gewicht van verschillende soorten ijs.
 • Vervolgens doen de leerlingen/deelnemers enkele proefjes om te onderzoeken hoe een ouderwetse ijsmachine werkt (zie voor de benodigde materialen de leerlingentekst van het hoofdstuk). Ze berekenen hoe vaak de verschillende machines moten draaien om een bepaalde hoeveelheid ijs te produceren. Verder berekenen ze het gewicht per liter ijs (een maat voor de luchtigheid) van diverse ijssoorten.
 • De paragraaf overrun sluit op het voorgaande aan. Hierin wordt gerekend met overrun: dat is het percentage waarmee het volume van ijs stijgt door de toevoeging van lucht.
 • De laatste paragraaf gaat over recepten.

Kernopdrachten om te bespreken: 2, 6, 11, 17
3. Geiten
vakken- dier
- verzorging
onderwerpenSchaal, oppervlakte en inhoud/volume (domein: meten en meetkunde); Handig hoofdrekenen (domein: getallen); Verhoudingen en procenten (domein: verhoudingen)
lessen4

Dit hoofdstuk gaat over de geiten die melk leveren voor het ijs van de ijsfabriek.
 • De eerste paragraaf gaat over de bouw en inrichting van een nieuwe potstal voor geiten. Leerlingen/deelnemers maken onder andere een plattegrond op schaal en berekenen oppervlaktes. Er is aandacht voor handig (hoofd)rekenen.
 • In de paragraaf mest en stro rekenen leerlingen aan de mestproductie en de ruimte die nodig is voor de opslag van strobalen.
 • Vervolgens staat het melken centraal: Hoeveel tijd kost het? wat is de omvang van de productie en hoeveel liter opslagcapaciteit is nodig.
 • De laatste paragraaf gaat over feiten over geiten, geitenhouderij en de melkprijs in Nederland. daarbij worden diverse rekenvaardigheden ingezet

Kernopdrachten om te bespreken: 3, 6, 12 en 13, 16, 19, 22, 25
4. Aardbeien
vakken- plant
- voeding
- handel
onderwerpenVerhoudingen (domein: verhoudingen); Oppervlakte (domein: meten en meetkunde)
lessen2

Dit hoofdstuk gaat over aardbeien die voor de ijsfabriek worden geteeld en die in het aardbeienijs worden verwerkt.
 • Het hoofdstuk begint met een aantal opdrachten over aardbeienijs. Leerlingen rekenen onder andere met recepten.
 • In de tweede paragraaf staat de teelt van aardbeien centraal. Leerlingen zoeken onder andere uit hoeveel aardbeienplanten passen op een perceel van 0,5 ha.
 • Tenslotte berekenen ze de kostprijs van 1 kg aardbeien.

Kernopdrachten om te bespreken: 3, 7, 12 en 13
5. IJs, gezond?
vakken- voeding
- verzorging
onderwerpenVerhoudingen (domein: Verhoudingen); Maten en eenheden (domein: Meten & Meetkunde)
lessen2-3

Dit hoofdstuk gaat over de voedingswaarde en energie van diverse producten waaronder ijs.
 • leerlingen/deelnemers onderzoeken hoeveel suiker en in verschillende frisdranken zitten en hoeveel (kilo)calorie├źn de suiker levert. Hierbij hoort een praktijkopdracht waarin een suikerklontje, een lepel suiker en een scheut koffiemelk worden gewogen om vervolgens het aantal kcal te berekenen.
 • Vervolgens wordt van diverse snacks uitgerekend hoeveel calorie├źn ze leveren (op basis van het gewicht en de energie per 100 g of 100 ml).
 • Tenslotte bepalen ze op basis van het recept de voedingswaarde en de energie van vanille-ijs uit de ijsfabriek en ontwerpen ze een etiket dat deze informatie bevat.

Kernopdrachten om te bespreken: 3, 12 en 13, 15, 21
6. IJssalons
vakken- voeding
- recreatie
onderwerpenVerhoudingen (domein: Verhoudingen); Maten en schaal (domein: Meten & Meetkunde)
lessen4

Dit hoofdstuk gaat over ijssalons.
 • Het eerste deel gaat over de ijsconsumptie in Nederland. Deelnemers/leerlingen berekenen onder meer hoeveel van het ijs in ijssalons wordt gegeten en hoeveel daar wordt uitgegeven. Ze berekenen ook hoeveel de jongeren van 15025 jaar uitgeven in ijssalons.
 • In de tweede paragraaf wordt berekend hoeveel ijssalons er per 100 000 inwoners zijn en in welke provincie de ijssalondichtheid het grootst is.
 • De derde paragraaf gaat over de openingstijden.
 • In het vierde deel richten de leerlingen een ijssalon in. Ze maken op basis van de gegeven oppervlakte een plattegrond op schaal van de ijssalon met terras. Vervolgens richten ze het terras in en tekenen de inrichting op de plaatgrond. Ze bepalen ook de kosten van het terrasmeubilair.
 • Het laatste deel gaat over ijsvitrines. Op basis van de specificaties van verschillende vitrines worden diverse vragen beantwoord: hoeveel vloeroppervlakte is nodig en waar past de vitrine in de ijssalon? Wat zijn de energiekosten van een ijsvitrine?

Kernopdrachten om te bespreken: 2, 8, 12, 15, 16 (en de vervolgopdrachten met de plattegrond 20, 21, 22, 25) en 28.
7. Werken bij de ijsfabriek
vakken- handel
onderwerpenProcenten en verhoudingen (domein: Verhoudingen); Grafieken en tabellen (domein: Verbanden)
lessen2-3

Dit hoofdstuk gaat over werken bij de ijsfabriek
 • In het eerste deel staat informatie over het salaris voor een bepaalde functie centraal. Deelnemers/leerlingen interpreteren een salarisgrafiek en rekenen met bruto en netto salaris en salarisverhoging.
 • Het tweede deel gaat over werken in de ijssalon, hier staan werktijden en roosters centraal

Kernopdrachten om te bespreken: 5, 9, 14, 16.
8. Van alles wat
vakken- recreatie
- plant
- dier
onderwerpenGrafieken en tabellen (domein: Verbanden)
lessen4-5

Dit hoofdstuk gaat diverse onderwerpen rond de ijsfabriek die samenhangen met wat in eerdere hoofdstukken aan bod is gekomen. Het hoofdstuk bestaat uit vijf min of meer op zichzelf staande paragrafen.
 • Het eerste deel gaat over het aanvragen van een terrasvergunning. De deelnemers/leerlingen leveren de daarvoor benodigde informatie aan waaronder een plattegrond en de openingstijden. Ze maken zelf keuzes over de afmetingen en inrichting en tekenen een plattegrond op schaal.
 • In de tweede paragraaf interpreteren de leerlingen grafieken met gegevens over de tevredenheid van personeel. Daarbij rekenen ze met procenten. Ook maken ze een cirkeldiagram.
 • De derde paragraaf gaat over de fruitteelt in Nederland. Er zijn Tabellen met gegevens over het areaal (de oppervlakte) voor fruitteelt in de volle grond en onder glas. Leerlingen interpreteren deze gegevens, rekenen ermee en maken grafieken en schaaltekeningen.
 • In het vierde deel over geitenmelk wordt gerekend aan de melkprijs en het vetgehalte van de melk.
 • Het laatste deel gaat over het verband tussen ijsconsumptie en het weer. Leerlingen onderzoeken of de ijsconsumptie samenhangt met het aantal uren zon en het aantal mm neerslag. Ze gebruiken daarbij tabellen en grafieken.

Kernopdrachten om te bespreken: 7, 10, 14, 16, 20, 22, 27 en 31.Copyright 2012 - www.rekengroen.nl