Verantwoording inhoud Stadsboerderij
Per hoofdstuk is aangegeven welke rekenvaardigheden aan bod komen. Voor extra aandacht op deze onderwerpen zie de Extra Rekenmodule
Hoofdstuktitel Getallen Breuken Verhoudingen Geld Tijd Lengte Oppervlakte Inhoud Grafieken Groen thema
1KennismakenGrote getallenxxxxx- groene ruimte
- dier
- vap
2Schooltuintjesxx- groene ruimte
- plant
3Konijnenxxxx- dier
- verzorging
4Het loketHandig rekenenxxx- handel
- verzorging
5In de keukenxx- vap
- handel
6Dieren voerenxx- dier
- verzorging
- recreatie
7BezoekersGrote getallen, afrondenxx- recreatie
8Paardenxxx- dier

1. Kennismaken
vakken- groene ruimte
- dier
- vap
onderwerpenOmtrek en oppervlakte, Rekenen met tijd, Rekenen met grote getallen
lessen3

Dit hoofdstuk belicht kort een aantal onderdelen van de stadsboerderij, die in latere hoofdstukken terugkomen. Aan de hand van de plattegrond maken leerlingen kennis met het terrein en ze schatten, meten of berekenen omtrek en oppervlakte. Ze onderzoeken openingstijden en de duur van activiteiten en rekenen daarbij met tijd (kalender en klok).

Bij het onderdeel 'tuin' berekenen ze opbrengst van aardbeienplanten en rekenen ze een recept voor jam om. Hierbij sluit een praktijkopdracht aan waarin leerlingen zelf jam gaan maken. In het onderdeel dieren maken ze een grafiek van de groei van het varken binkie. Het laatste onderdeel gaat over de bezoekers; ze berekenen de kosten van informatieborden en rekenen met bezoekersaantallen
2. Schooltuintjes
vakken- groene ruimte
- plant
onderwerpenOppervlakte, Schaal
lessen2-3

In dit hoofdstuk staat het ontwerpen en inrichten van schooltuintjes centraal. Leerlingen schatten de afmetingen van tuintjes op een foto en tekenen tuintjes op schaal. Ze berekenen omtrek en oppervlakte. Ook tekenen ze verschillende tuintjes met dezelfde oppervlakte en maken een indeling voor een terrein met 32 tuintjes.

Daarna maken ze (als praktijkopdracht) voor een tuintje een volledig tuinplan: met een plattegrond op schaal, een indeling 'wat groeit waar' en een tuinkalender. In het laatste deel tekenen ze de route van school naar de tuintjes en berekenen hoe lang de leerlingen erover lopen en hoeveel tijd ze hebben om in de tuin te werken.
3. Konijnen
vakken- dier
- verzorging
onderwerpenProcenten en verhoudingen
lessen3-4

In dit hoofdstuk gaat over het opzetten van vakantieopvang voor konijnen. De huisvesting en voeding van konijnen staat hierbij centraal. Leerlingen gaan (op papier en in de praktijk) na of hokken voldoen aan de normen voor de afmetingen en de vloeroppervlakte. Ze tekenen vooraanzichten van een nieuwe konijnenflat op schaal. Ze berekenen de kosten en opbrengst van de opvang. Op basis van het gewicht van de konijnen bepalen ze de voerbehoefte.

Het wegen van konijnen kan een praktijkopdracht zijn. Vervolgens berekenen ze op basis van de voeranalyse hoeveel gram eiwit en vet een konijn binnen krijgt. In het laatste onderdeel rekenen ze in de context van 'ontsmetten' van hokken met verhoudingen en procenten.
4. Het loket
vakken- handel
- verzorging
onderwerpenRekenen met geld, Inhoudsmaten, Procenten
lessen2-3

Dit hoofdstuk speelt zich af rond het loket van de stadsboerderij en de verkoop van ijsjes, limonade en koffie. Rekenen met geld staat centraal in het eerste deel. Het bedrag van verschillende bestellingen moet handig (uit het hoofd) worden berekend, waarna bij het afrekenen het juiste bedrag aan de klant moet worden teruggegeven. In het tweede deel wordt de winst berekend die behaald wordt op de verkoop van aanmaaklimonade. Hierbij wordt ook gerekend met maten en verhoudingen. Voor de aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat worden aanbiedingen vergeleken en er wordt berekend na hoeveel koppen koffie het apparaat is terugverdiend.

In het laatste deel (mogelijk in de vorm van een praktijkopdracht) bepalen leerlingen een verkoopprijs voor een plak cake en berekenen ze de winst. Hier wordt nog niet gewerkt met winstopslag als percentage, dat komt voor in hoofdstuk 5 – de keuken.
5. In de keuken
vakken- vap
- handel
onderwerpenRekenen met procenten (als factor en boven de 100)
lessen2/3

Dit hoofdstuk gaat over het bereiden van gerechten (pannenkoeken en hamburgers) voor groepen. Leerlingen berekenen de benodigde hoeveelheden van de ingrediënten en ze berekenen de prijs ervan. Ze rekenen met de relatie tussen kostprijs, winst(opslag) en verkoopprijs. In de bijbehorende praktijkopdracht bereiden ze een van de gerechten.
6. Dieren voeren
vakken- dier
- verzorging
- recreatie
onderwerpenGrafieken, Verhoudingen vergelijken
lessen3

Dit hoofdstuk gaat over het voeren van dieren. Eerste berekenen de leerlingen hoeveel water alle dieren van de stadsboerderij samen per dag nodig hebben. Vervolgens zoeken ze uit welke dieren hooi krijgen en hoeveel dat is. Dit kan in de vorm van een praktijkopdracht. Ze vergelijken hoeveel krachtvoer de varkens en de koeien krijgen. Vervolgens rekenen ze aan varkensbrok: ze berekenen de voerbehoefte; bestuderen aan de hand van grafieken de samenstelling en prijsontwikkeling en vergelijken 'verhoudingsgewijs' de prijzen van twee merken voer.

Tenslotte voeren ze berekeningen uit aan kippenvoer: ze bepalen in een praktijkopdracht het gewicht van een zonnepit (wegen en rekenen) en ze berekenen hoeveel % ruw eiwit uit drie soorten graan in een voermengsel zit.
7. Bezoekers
vakken- recreatie
onderwerpenVerhoudingen en procenten, Breuken en procenten, Afronden
lessen3

In dit hoofdstuk staan de resultaten van een onderzoek onder de bezoekers van de stadsboerderij centraal. Leerlingen lezen tabellen en grafieken af en maken zelf diagrammen. Ze rekenen met verhoudingen, percentages en gemiddelden. Als afsluitende praktijkopdracht voeren leerlingen in tweetallen een vergelijkbaar onderzoekje uit op een kinderboerderij in de buurt, ze verwerken de resultaten tot een presentatie.
8. Paarden
vakken- dier
onderwerpenRekenen met tijd en snelheid, Procenten (als factor) en BTW, Verhoudingen
lessen3-4

Dit hoofdstuk gaat over paarden. In het eerste deel regelen de leerlingen het vervoer voor 2 nieuwe paarden. Ze berekenen de reistijd, onderzoeken welke trailer het best gehuurd kan worden. Daarbij rekenen ze met BTW en met het laadvermogen. Met een stroomschema gaan ze na welk soort rijbewijs nodig is voor verschillende combinaties van auto met aanhangwagen. Tenslotte berekenen ze de brandstofkosten.

Het tweede deel gaat over de wormspuit. Verschillende manieren om het gewicht van een paard te bepalen (met een weeglint, een grafiek of met een formule) worden vergeleken. In de praktijkopdracht wegen de leerlingen een paard. Tenslotte lezen ze een wormspuit af.Copyright 2012 - www.rekengroen.nl