Een les (groep 6)
De leerlingen ontdekken in deze les relaties tussen verdelingen door zelf stroken in een aantal stukken te verdelen. De leerlingen ervaren daarbij dat er makkelijke en moeilijke verdelingen zijn. Op deze manier komen - deels impliciet, deels expliciet - relaties tussen breuken aan de orde.

Bronnen

Maak breukenstroken


openVoor wie?
openSamenvatting
openBedoeling
openBediening