Plofsommen
Laat het pijltje op de goede plek vallen, zodat de ballon ploft
  |  © freudenthal instituut  |  879876 views  |  Home  |  

Plofsommen: ballon plaatsen
Getallenlijn 0-10
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-10
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-20
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-20
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-100
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-100
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-1000
zonder hulpstreepjes
zonder invullen getal
Getallenlijn 0-1000
met hulpstreepjes
zonder invullen getal
Plofsommen: getal invullen
Getallenlijn 0-10
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-10
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-20
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-20
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-100
met hulpstreepjes
met getal invullen
Getallenlijn 0-100
zonder hulpstreepjes
met getal invullen
Overig


Informatie

  |  Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht  |  Collectie leermiddelen, subset RekenWeb  |  Professionalisering -> voor docenten -> door het FI  |