Grafieken

Grafieken: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

U kunt de leerlingen een 'logboekje' laten bijhouden. Daarin schrijven ze op:
· welk spel ze gespeeld hebben,
· welke score ze behaalden per spel,
· de goede antwoorden (als die er zijn),
· op welk niveau ze het spel gespeeld hebben,
· wat ze moeilijk vonden of juist heel gemakkelijk,
· welke fout ze vaak maakten en hoe dat kwam.

Het logboek kan gebruikt worden als voorbereiding op het klassegesprek. Bovendien kunt u zo de leerlingen controleren op hun werk en leren leerlingen om terug te kijken naar hun eigen activiteiten.
In een klassikale bespreking kunnen de volgende punten aan de orde komen:
· kenmerken van grafieken: helling, assen, uiterste waarden, nulpunten, buigpunten
· problemen die leerlingen tegen kwamen
· slimme vondsten om een antwoord te bepalen
· verband tussen grafieken en tabellen

Ervaringen

Dit applet werkt goed als er een spelelement wordt toegevoegd, daar het applet zeer gestuurd is.
Achtergrondinformatie
Grafieken is ontwikkeld op het Freudenthal Instituut in het Wiskie project.

Opmerkingen:
· Een groot deel van de lopende tekst stond al bij de beschreven applets.
· Het zou het best zijn als leerlinggericht materiaal toch gescheiden is van docentgericht materiaal.
· Wellicht de kerndoelen als uitgangspunten gebruiken, omdat deze eenduidig zijn (dus geen discussie!). Zoeken op kerndoel (in woorden): in database.
· Onder ervaringen zie ik eigenlijk een soort van database/forum staan waar gebruikers hun ervaringen kunnen toevoegen (evt. met een moderator o.i.d. erachter)

Handleiding Grafieken, maart 2001
Lesverslag Grafieken, Algebra Pijlen en Stippel-algebra bij Sonia Palha, mei 2002
Werkblad Grafieken, Algebra Pijlen en Stippel-algebra, april 2002
© wisweb.nl 2003 - 2012