Oppervlakte

Oppervlakte: Ervaringen en lessuggesties

Suggesties voor gebruik in de klas

Leerlingen kunnen individueel of in tweetallen werken.
Interessant bij het laten werken in tweetallen zijn vooral de gesprekken die leerlingen voeren als ze met de opgaven bezig zijn.

Deze gesprekken kunnen een startpunt zijn voor een klassikale bespreking over:
- gebruikte oplossingsstrategieën, van-binnen-uit, van-buiten-af
- leerlingen voorbeelden laten geven van hun eigen oplossingen
- wat zijn `handige' oplossingen en hoe zie je dat in een figuur?
- waar let je op bij het kiezen van een strategie?
- zijn er nog andere ‘handige' oplossingsstrategieën (bijvoorbeeld hokjes tellen) ?
- kun je die strategieën altijd gebruiken, wanneer wel, wanneer niet?
- de oppervlakte van een parallellogram, een niet-rechthoekige driehoek of andere regelmatige veelhoeken

Lesbrief bij het Wiskie-programma Oppervlakte
© wisweb.nl 2003 - 2012