Lessen

Rekenen met verhoudingen

Groep 6,7

Leerlingen moeten niet alleen met de verhoudingstabel kunnen werken wanneer die al klaar staan in het rekenboek, ze moeten ook zelf een verhoudingstabel kunnen bedenken als een probleem daar aanleiding toe geeft. De bedoeling van deze lessen is dat leerlingen gaan ervaren dat de verhoudingstabel een handig hulpmiddel is bij het redeneren met verhoudingen.

Lesbeschrijving "Snoepjes voor diabetici" en "De kaasboer"

Breukenstroken maken

Groep 6

De leerlingen ontdekken in deze les relaties tussen verdelingen door zelf stroken in een aantal stukken te verdelen. De leerlingen ervaren daarbij dat er gemakkelijke en moeilijke verdelingen zijn. Op deze manier komen - deels impliciet, deels expliciet - relaties tussen breuken aan de orde.

Lesbeschrijving "Bakker Bas"

Werkblad breukenstroken maken

Werken met breukenstroken

Groep 6

Deze les is bedoeld om te zien of leerlingen zelfstandig een situatie kunnen vertalen naar een strook, en hiermee vervolgens inzichtelijk kunnen werken. De leerlingen zijn al enigszins vertrouwd met stroken, maar hebben nog geen vaste aanpak voor het rekenen met stroken ontwikkeld.

Lesbeschrijving websiteteller

Vergelijken van breuken

Groep 6 en 7

Leerlingen leren breuken te vergelijken op grond van eigen redeneringen.

Lesbeschrijving" Een geschikte verdeling zoeken" en "Breuken vergelijken"

Werkblad breuken vergelijken

Breuken vermenigvuldigen

Groep 7 en 8

In de context van het berekenen van oppervlakte wordt aan de orde gesteld hoe je breuken met elkaar kunt vermenigvuldigen.

Lesbeschrijving "Tegels van een terrasje"

Verhoudingsgewijs

Groep 7 en 8

Het gaat in deze les om het redeneren in termen van van verhoudingen. Het probleem wordt in eerste instantie gepresenteerd met slechts een deel van de benodigde gegevens, om op die manier een discussie uit te lokken over de vraag om welke verhouding het precies gaat.

Lesbeschrijving "Spekkie en Mars"

Absoluut en relatief

Groep 7

In deze lessen gaat het om het onderscheid tussen het redeneren in termen van absolute aantallen en redeneren in termen van verhoudingen.

Lesbeschrijving "Mikken bolletjesgrafiek" en "Mikken staafgrafiek"

Procenten als standaardbreuken

Groep 7

Deze lessen zijn bedoeld om leerlingen te laten ontdekken dat het handig is om met standaardbreuken te werken als je gegevens wilt vergelijken. Wanneer leerlingen dit inzicht hebben ontwikkeld kunnen de procenten worden geïntroduceerd als een manier om op 100 te normeren.

De stap naar procenten wordt in deze lessen niet gemaakt, alleen het achterliggende idee wordt ontwikkeld. u kunt de lessen doen vlak voordat u de procenten introduceert. U kunt de lessen ook doen als de leerlingen al enigszins vertrouwd zijn met procenten.

Lesbeschrijving "Overblijven" en "Welke breuken gebruikte je?"

Percentages berekenen

Eind groep 7, groep 8

De leerlingen leren dat procenten op verschillende manieren naar voren kunnen komen, namelijk door op twee verschillende manieren 'op honderd te stellen'. Deze les laat ze daarmee reflecteren op wat procenten zijn.

Lesbeschrijving "Lekker zoet"

Kommagetallen heruitvinden

Groep 7 en 8

Deze lessenserie is bedoeld om leerlingen het kernidee achter kommagetallen te laten onderzoeken, namelijk dat je metingen kunt verfijnen door steeds opnieuw een tiende te nemen. De lessenserie kan gebruikt worden bij de introductie van de kommagetallen in groep 7, maar ook voor een terugblik in groep 8 op de vraag wat kommagetallen eigenlijk zijn.

Lesbeschrijving "meten met lange stroken" , "Meten met korte strookjes" , "Meters en centimeters" en "De stap naar kommagetallen"

Cijfers achter de komma

Groep 7 en 8

Vanuit het gegeven dat een euromunt 0,233 centimeter dik is wordt de betekenis van cijfers achter de komma onderzocht. Daarbij komt ook aan de orde wat er gebeurt bij vermenigvuldigen met 10, met 100 en met 1000.

Lesbeschrijving "Je lengte in Euro's"

Vergrotingsfactor

Groep 6 en 7

In deze les verkennen leerlingen het rekenen met een vermenigvuldigfactor. Vermenigvuldigen kan in dat geval niet worden opgevat als herhaald optellen. De vermenigvuldigfactor kan behalve een heel getal ook een breuk zijn of een gemengd getal.

Lesbeschrijving "Foto's vergroten"

Werkblad Vergrotingsfactor

Vermenigvuldigen met een breuk of kommagetal

Groep 7

In deze les verkennen kinderen het vermenigvuldigen met een breuk of een kommagetal. Ze ontwikkelen zelf strategieën waarmee ze dergelijke sommen kunnen uitrekenen.

Lesbeschrijving "De Kaasboer"

Werkblad Vermenigvulden met een breuk of kommagetal