Welkom > Lesmateriaal > Instructie

Instructie


Voor de docent: hoe bekijk ik leerlingwerk en gebruik ik dit voor de volgende les?


Door als docent van tevoren te kijken naar het werk van leerlingen kan een onderwijsleergesprek voor het begin van de les worden voorbereid.

Voor de leerling: werking DWO
(Binnen de omgeving staat ook een interactieve handleiding)